Reguli vizitatori

Accesul vizitatorilor in spital este permis numai in timpul progamului de vizita; La intrarea in spital vizitatorii vor fi inscrisi obligatoriu in registrul de evidenta; Nu este permis accesul in sectie al vizitatorilor care prezinta boli infecto-contagioase; Este interzis accesul vizitatorilor la pacientii izolati cu diagnostic de boala transmisibila, dependenti de ingrijirile medicale ale spitalului;

Legea drepturilor pacienților

LEGEA drepturilor pacientului nr. 46 din 21 ianuarie 2003 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 În sensul prezentei legi: a) prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate; b) prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza

Structura și condiții de internare + externare

Asociația Lumina – Centrul de Îngrijiri Paliative pentru copii Unitate de tip ,,hospice”   Structura Centrului de îngrijiri paliative pentru copii Serviciul de internare/externare are în structură: 2 grupuri sanitare separate pe genuri, adaptate persoanelor cu dizabiliți și încăpere de dezbrăcare și îmbrăcare precum și depozit pentru hainele de stradă ale pacienților cu dulapuri separate

Go to Top