Metodologia de rambursare a cheltuielilor de catre asigurati pe perioada internarii