POLITICA privind ANTI-MITA și ANTICORUPȚIA

 1. INTRODUCERE

1.1 SCOP Această politică stabilește principiile relevante și regulile ce trebuie respectate de către angajații, colaboratorii, afiliații și oricine intră în relații contractuale cu Grupul, referitoare la respectarea conceptelor de anti-mită și anti-corupție.

1.2 ARIA DE APLICABILITATE Această politică se aplică directorilor, managerilor și tuturor angajaților Asociatia Lumina, precum și afiliaților acesteia. În cazul în care cadrul legislativ de pe o anumită piață sau țară este mai strict decât prezenta politică, se vor lua în considerare opțiunile și regulamentele legislației menționate. Această politică devine aplicabilă cu data de 01 DECEMBRIE 2018 și trebuie implementată de către toate entitățile Asociatia Lumina. Pentru situațiile în care este identificată nevoia unor reguli mai stricte la nivel divizionar, local în interiorul entităților Asociatia Lumina, aceste restricții suplimentare pot fi implementate fără a afecta prezenta politică.

1.3 ÎNȚELEGEREA POLITICII

CE reprezintă? Așadar, termenul de „corupție” este în directă legătură cu acela de „integritate”. Conform Transparency International: corupţia este folosirea abuzivă a puterii încredinţate, pentru obţinerea de beneficii personale.

Prin această definiţie nu se are în vedere doar puterea publică, corupţia putând apărea și în domeniul privat. Nu este vorba doar de beneficiile de natură financiară, ci de avantajele de orice natură, inclusiv cele nemateriale, cum ar fi realizarea de ambiţii politice sau profesionale, ori avansări sau premieri.

Mita reprezintă o sumă de bani sau orice alte obiecte date, ori promise unei persoane, în scopul de a o determina pe aceasta să-și încalce obligațiile de serviciu sau să le îndeplinească conform dorințelor ilegale ale unui individ. Mita poate fi întâlnită și sub denumirile de șperț sau șpagă.

În acțiunea de mituire pot fi identificate două părți:

 • una care dă mită și reprezintă darea de mită – corupție activă,

și

 • una care primește mită, aceasta din urmă putând fi acuzată de luare de mită – corupție pasivă.

 

 1. DE CE CONTAZĂ?

Elementele determinante ale acestei politici sunt reprezentate de valorile sociale și economice pe care legea are datoria de a le proteja. Asociatia Lumina este dedicată în a-și desfășura serviciile aplicând cele mai ridicate standarde de etică și integritate în toate zonele în care activează. Chiar și o simplă asociere cu corupția poate afecta imaginea Asociației și ar avea efecte asupra activităților acesteia.

De asemenea, ar putea aduce suspiciuni asupra integrității morale a persoanelor care reprezintă asociația sau care lucrează în cadrul Asociatiei Lumina.

Încălcarea legislației referitoare la corupție poate duce către sancțiuni civile și/sau penale până la privarea de libertate.

CUM PROCEDĂM? Asociatia Lumina interzice angajaților și colaboratorilor oferirea, promiterea, autorizarea sau acceptarea și solicitarea, în mod direct și indirect, a oricărei plăți, cadou sau oricărui obiect de valoare, cu scopul de a obține avantaje necuvenite în mod normal.

CUI SE APLICĂ?

 • Directorilor;
 • Managerilor;
 • Angajaților și colaboratorilor;
 • Soților/soțiilor și membrilor de familie.

 

 1. PRINCIPII și REGULI

2.1 REGULI DE BAZĂ Angajaților/colaboratorilor le este interzisă mituirea sau folosirea intermediarilor (agenți, consultanți, distribuitori) în scopul obținerii de avantaje necuvenite prin intermediul mituirii. Asociatia Lumina nu face diferența între reprezentanții publici și persoanele din mediul privat în ceea ce privește oferirea/primirea mitei; mita, așa cum este definită în această politică, nu este acceptată în niciuna dintre formele ei, către nicio persoană, indiferent de statutul acesteia.

Întotdeauna se cere o analiză a actului de oferire sau promitere al oricărui obiect de valoare, către orice persoană, dacă această acțiune ar putea fi considerată ca fiind nelegitimă. În cazul în care răspunsul la această analiză este DA, nicio astfel de acțiune nu trebuie întreprinsă. Pentru orice dubiu referitor la acest subiect, se pot obține informații de la Consilerul juridic al Asociatiei Lumina, întotdeauna înaintea producerii situației. Mita poate lua diverse forme, de la varianta banilor în numerar, la produse/servicii de valoare. De fapt, chiar și anumite practici uzuale de business sau activități sociale, în anumite circumstanțe, pot fi considerate acte de mită și corupție.

2.2 RELAȚIA CU OFICIALII PUBLICI Asociatia Lumina nu separă conceptele privind oficialii publici față de persoanele din mediul privat în ceea ce privește aplicarea regulilor anti-mită. Totuși, este deosebit de importantă recunoașterea persoanei cu titlu de Oficial Public, deoarece reguli mai stricte și specifice există pentru acest segment, care nu se aplică în mediul privat. Prin „oficial public” se înțelege:

 • Orice angajat al unui guvern sau departament, agenție sau instrument al unui guvern;
 • Orice persoană care acționează într-o calitate oficială pentru, sau în numele unui guvern sau departament, agenție sau instrument al acestuia;
 • Orice funcționar sau angajat al unei societăți deținute total sau parțial de un guvern; • Orice funcționar sau angajat al unei organizații internaționale publice;
 • Orice funcționar sau angajat al unui partid politic sau orice persoană care acționează într-o calitate oficială în numele unui partid politic;
 • Orice candidat pentru o funcție politică, care are în desfășurarea atribuțiilor de funcționar public, inspecții periodice, atribuirea de autorizații și licențe, etc.

Cu precădere, profesioniștii din domeniul sănătății, directorii de spitale, șefii secțiilor ATI sunt angajați guvernamentali și sunt incluși în lista funcționarilor publici. În orice interacțiune cu funcţionarii publici, se va avea un comportament corespunzător și se vor aplica doar practici etice.

Angajații/colaboratorii Asociatia Lumina nu vor participa și/sau iniţia orice activitate sau relaţie care să poată afecta integritatea funcţionarului public sau reputaţia asociatiei. Interacţiunile dintre Asociatia Lumina și funcționarii publici trebuie conduse în baza celor mai înalte standarde de etică și profesionalism și trebuie să evite orice percepţie de conflict de interese.

2.3 PLĂȚI DE FACILITARE Asociatia Lumina interzice orice plăți de facilitare, acestea fiind considerate o altă formă de mită. Aceste plăți sunt neoficiale, neadecvate – nu în mod obligatoriu de valori mari – care facilitează obținerea de rezultate pe o cale mai scurtă decât cea legitimă. Aceste plăți de facilitare au ca principal scop reducerea timpului de răspuns și acțiune din partea organismelor guvernamentale.

2.4 INTERACȚIUNILE DIN SECTORUL PRIVAT Angajații Asociatia Lumina nu trebuie să accepte sau să solicite cadouri, plăți sau alți stimuli și favoruri în desfășurarea activității pentru și în numele Asociatia Lumina. Cadourile, ospitalitatea și/sau evenimentele de divertisment nu trebuie niciodată promise sau oferite cu scopul de a obține favoruri pentru Asociatia Lumina, pentru a premia astfel de acțiuni deja întreprinse sau pentru a elimina dezavantajele Asociatiei Lumina. Numerarul, cadourile sau echivalentele de numerar (ex. bonurile valorice) nu trebuie oferite niciodată.

Un angajat poate oferi sau accepta ospitalitatea în limite decente, de la un partener potențial sau curent, atât timp cât politicile interne și cultura organizatională permit astfel de acțiuni, iar astfel de acțiuni nu vor putea niciodată să aducă prejudicii numelui asociației. Tot în aceleași condiții ca cele prezentate mai sus, se pot oferi sau primi cadouri de valoare modică, care să fie aliniate practicilor locale, politicilor și procedurilor companiei. În toate cazurile, toate cheltuielile generate trebuie documentate într-o manieră transparentă, aprobate de către superiori și înregistrate conform standardelor locale.

2.5 ÎNREGISTRĂRILE FISCALE ȘI FINANCIARE Asociatia Lumina înregistrează și menține datele financiare și de afaceri în mod clar, precis și documentat, într-o manieră transparentă. Evidențe separate sau duale sunt strict interzise în cadrul Asociatia Lumina și nu vor fi tolerate în

nici o activitate sau sub-activitate a sa. Păstrarea și arhivarea înregistrărilor și documentelor aparținând Asociatia Lumina sunt aliniate standardelor și reglementărilor în vigoare.

2.6 PROSPECTAREA DE SUBCONTRACTANTI Înainte de a iniția noi oportunități de afaceri, o analiză a partenerului/partenerilor de afaceri se va efectua din punct de vedere al integrității și a cerințelor privind prezenta politică. Pentru potențiale riscuri identificate privind practicile anti-mită și anticorupție, contractul/contractele vor fi concluzionate în așa manieră încât aceste riscuri să fie acoperite și adresate, pentru siguranța afacerii Asociatia Lumina.

2.7 RELAȚII CU TERȚI

Asociatia Lumina pot intra în relații de afaceri cu un terț, doar dacă următoarele condiții sunt îndeplinite:

 • A fost identificată o nevoie reală pentru bunurile/serviciile oferite de terț;
 • Prețurile practicate de terț se înscriu în limite comparabile pe piață;
 • Partea terță este potrivită din punct de vedere al analizei Anti-mită și Anticorupție; • Tranzacția este soluționată printr-un document cu efect juridic (contract, comandă fermă).

III. REGULI DE IMPLEMENTARE

3.1 TRAINING Angajații trebuie să se familiarizeze cu conceptele și regulile descrise în prezenta politică, care va fi obiectul unui teme de discuție aparte, în cursurile anuale pentru aspectele de conformitate. Între timp, în orice moment, Consilierul Juridic poate oferi informații și îndrumări pentru aplicarea politicii.

3.2 ÎNCĂLCAREA POLITICII Nerespectarea acestei politici nu va fi tolerată și poate duce de la cercetare disciplinară până la încetarea contractului de muncă sau de colaborare.

3.3. RESPONSABILITĂȚI ȘI IMPLEMENTARE Fiecare lider de echipă din cadrul Asociatia Lumina este responsabil cu distribuția prezentei politici și îndrumarea echipei din subordine, în sensul înțelegerii aspectelor descrise. Asociatia Lumina se așteaptă ca întreaga echipă de manageri să conducă prin puterea exemplului, în toate situațiile și solicită tuturor angajaților și colaboratorilor săi respectarea principiilor și regulilor anti-mită și anticorupție. Prezenta procedură se aplică tuturor angajaților Asociatia Lumina, fiind implementată, monitorizată și impusă în mod continuu.

3.4. RAPORTAREA ÎNCĂLCĂRILOR CONDUITEI POLITICE Angajații Asociatia Lumina, precum și asociații în afaceri, care știu sau au certitudinea să considere că au avut loc încălcări ale prezentei politici, trebuie să raporteze folosind următoarele canale:

E-mail: hospice@asociatialumina,eu,

Telefon: 0234 515 887

Adresa: Asociatia Lumina Str. Cpt. Ernest Târtescu, nr.5, Bacău, Județul Bacău, ROMÂNIA .

Orice raportare va fi tratată cu maximă confidențialitate și nu vor exista acțiuni asupra reclamantului, ca urmare a raportării, acesta fiind protejat.

De asemenea, orice raportare trebuie făcută cu bună credință, despre fapte și acțiuni reale, în baza judecății obiective a celui care raportează.