Metodologia de rambursare a cheltuielilor de către asigurați pe perioada internării