Îngrijiri paliative – măsuri integrate pentru incluziune socială

//Îngrijiri paliative – măsuri integrate pentru incluziune socială
Îngrijiri paliative – măsuri integrate pentru incluziune socială 2016-12-02T15:02:30+00:00

Project Description

Asociaţia Lumina în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Bacău colaborează pentru adoptarea unei noi metodologii la nivel naţional.

Proiectul ,,Îngrijiri paliative- măsuri integrate pentru incluziune socială”, implementat de către Asociaţia Lumina în parteneriat cu Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului( D.G.A.S.P.C.) Bacău, se va derula în perioada martie 2015- aprilie 2016 .

Valoarea proiectului este 758.908,66 lei, din care 683.017,79 lei finanţare prin programul RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială şi 75.890,87 lei cofinaţare din partea Asociaţiei Lumina.

,,Îngrijiri paliative- măsuri integrate pentru incluziune socială” este un proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Scopul acestuia vizează creşterea gradului de acces la îngrijiri paliative a copiilor şi tinerilor, care fac parte din grupuri vulnerabile la excluziune economică şi socială din județele, Bacău, Roman și Vaslui.

300 de profesionişti din domeniul serviciilor sociale (asistenţi sociali, kinetoterapeuţi, psihologi, terapeuţi ocupationali, referenţi sociali, personal care furnizează direct servicii: lucrători sociali, educatori) vor urma un program integrat de formare: training, job shadowing şi coaching, ceea ce va conduce la dezvoltarea competenţelor pentru furnizarea serviciilor de calitate a îngrijiriilor paliative.

500 de studenţi , viitori profesionişti în domeniul serviciilor sociale vor fi implicaţi într-o campanie de informare şi în evenimente de tipul ,,Ziua Porţilor Deschise”.

1 campanie de lobby şi advocacy pentru adoptarea unei noi metodologii standard, privind asistarea copiilor şi tinerilor din grupuri vulnerabile, care au nevoie de îngrijiri paliative, de către 12 furnizori de servicii sociale din România.

În perioada desfășurării, respectiv, aprilie 2015-aprilie 2016, vor fi vizați 888 de beneficiari direcți, printre care copii, tineri cu boli paliative și familile acestora, dar și specialiști în servicii sociale ce vor trebui să se perfecționeze conform unei metodologii exacte ce vizează îngrijirea și consilierea acestor grupuri vulnerabile.

Sumarul activităților ,Îngrijiri paliative – măsuri integrate pentru incluziune socială”

  • 340 de specialist au parcurs programul de formare( training, job shadowing şi coaching) şi au dobândit noi cunoştinţe şi abilităţi specifice (în lucrul cu copiii şi tinerii aparţinând grupurilor vulnerabile, care au nevoie de îngrijiri paliative);
  • 1 Metodologie de lucru în asistenţa socială a fost elaborate şi trimisă spre D.G.A.S.P.C. la nivel national pentru a fi testate;
  • au fost initiate 6 actiuni de lobby pentru promovarea metodologiei de asistare în îngrijiri paliative;
  • 90 de factori de decizie, reprezentanţi ai D.G.A.S.P.C. la nivel national, au participat la Conferinţa Naţională ,,Îngrijiri palliative-provocări şi beneficii”, organizată la Bacău pe 7-8 aprilie 2016;
  • 11 evenimente de informare a 500 viitori specialist (asistenţi medicali, kinetoterapeuţi, etc.)

Continuarea proiectului: COERENT Plus

 Activitățile acestui proiect cuprind:

a) 200 de profesionişti din domeniul asistenţei sociale, din toată ţara, angajati în D.G.A.S.P.C. sau în alte organizaţii care furnizează servicii de asistenţă socială sau îngrijiri palliative, dar şi voluntari care prestează ore de voluntariat în aceste instituţii, vor fi incluşi în modului de formare;

b) 12 specialişti cu profile diferite, cu funcţie de decizie, în adminsitrarea D.G.A.S.P.C., împreună cu echipa de formatori şi managerul de proiect vor constitui o reţea de consilieri în implementarea Metodologiei de lucru în îngrijiri palliative în domeniul asistenţei sociale, cu scopul de a facilita accesul altor instituţii la utilizarea metodologiei.

Vezi site-ul oficial la adresa: www.ingrijiripaliativebacau.ro