Începand cu data de 04.01.2021, Asociația Lumina a înființat serviciul social Echipă mobilă pentru persoane adulte cu dizabilități, prin reorganizarea Serviciului de îngrijiri la domiciliu.

 

Beneficiarii serviciului social sunt:

 1. a) copii cu dizabilități diagnosticați cu afecțiuni limitatoare de viață/ boli incurabile;
 2. b) adulți cu dizabilități diagnosticați cu afecțiuni limitatoare de viață/ boli incurabile;

 

Echipa mobilă este formată din: medic, asistente medicale, asistent social, psiholog și kinetoterapeut.

 

Servicii oferite:

 1. Evaluare nevoilor beneficiarilor – echipa multidisciplinara realizează evaluarea inițială din punct de vedere medical, social, psihologic și kinetoterapeutic, al nevoii de adaptare a mediul, a nevoii de tehnologii asistative
 2. Asistență medicală
 • Consultații medicale,
 • Tratamente injectabile,
 • Tratamentul durerii și a altor simptome (greață, disfuncții de respirație, insomnie, etc.),
 • Monitorizarea funcțiilor vitale,
 • Îngrijirea plăgilor și escarelor,
 • Îngrijirea traheostomelor, gastrostomelor, urostomelor,etc.,
 • Informații utile (despre alimentație, igienă, prevenirea escarelor, etc.),
 • Sprijin în a găsi modalitatea cea mai potrivită de a trăi cu boala,
 • Educarea pacientului și a familei în ceea ce privește îngrijirea necesară.
 1. Servicii sociale:
 • Suport social și consiliere emoțională,
 • Informare legislativă și îndrumare pentru obținerea drepturilor legale (pensii, certificate de încadrare în grad de handicap, dispositive medicale, etc.),
 • Ajutor material pentru familii sărace (alimente, îmbracaminte, materiale de curațenie, etc.),
 • Grupuri de suport pentru copii pacienților.
 • Organizare evenimente speciale.
 1. Servicii psihologice:
 • Consiliere psihologică pentru depașirea situațiilor de criză, adecvarea emoțiilor, evitarea situațiilor de izolare socială și depresie, etc.
 • Grupuri de suport,
 • Consiliere și însoțirea pe perioada de doliu.
 1. Kinetoterapie
 • Realizare de programe de recuperare care să contribuie la dezvoltarea independentei beneficiarului, încetinirea evoluției boli, îmbunătațirea autonomiei funcționale, diminuarea spasticității și redarea mobilității, îmbunatățirea tonusului muscular, etc.

 

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de “Echipă mobilă pentru persoane adulte cu dizabilități” au următoarele drepturi:

 1. a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;
 2. b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;
 3. c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;
 4. d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;
 5. e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;
 6. f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;
 7. g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 8. h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de “Echipă mobilă pentru persoane adulte cu dizabilități” au următoarele obligații:

 1. a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;
 2. b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 3. c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală.