Proiectul ,,Îngrijiri paliative- măsuri integrate pentru incluziune socială”, a fost implementat de către Asociaţia Lumina în parteneriat cu Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului( D.G.A.S.P.C.) Bacău, în perioada 28.04.2015- 16.11.2016 .

Valoarea proiectului a fost de 925.854,25 lei, din care 833.268,83 lei finanţare prin programul RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială şi 92.585,42 lei cofinaţare din partea Asociaţiei Lumina.

,,Îngrijiri paliative- măsuri integrate pentru incluziune socială” a fost un proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Proiectul ,,Îngrijiri paliative-măsuri integrate pentru incluziune social este rezultatul solicitărilor primite de către echipa Asociţiei Lumina, de la familiile care aveau sau au un copil diagnosticat cu o boală incurabilă şi de la colegi specialişti, din alte judeţe.

Scopul acestuia a vizat creşterea gradului de acces la îngrijiri paliative a copiilor şi tinerilor, care fac parte din grupuri vulnerabile la excluziune economică şi socială din județele, Bacău, Roman și Vaslui.

545 de profesionişti din domeniul serviciilor sociale (asistenţi sociali, kinetoterapeuţi, psihologi, terapeuţi ocupationali, referenţi sociali, personal care furnizează direct servicii, lucrători sociali, educatori) au urmat un program integrat de formare: training, job shadowing şi coaching, ceea ce va conduce la dezvoltarea competenţelor pentru furnizarea serviciilor de calitate a îngrijiriilor paliative.

Au fost organizate 11 evenimente în care 500 de studenţi , viitori profesionişti în domeniul serviciilor sociale au fost implicaţi într-o campanie de informare şi în evenimente de tipul ,,Ziua Porţilor Deschise”.

A fost derulată 1 campanie de lobby şi advocacy pentru adoptarea unei noi metodologii standard, privind asistarea copiilor şi tinerilor din grupuri vulnerabile, care au nevoie de îngrijiri paliative, de către 12 furnizori de servicii sociale din România.
1 Metodologie de lucru în asistenţa socială a fost elaborată şi trimisă spre D.G.A.S.P.C. la nivel national pentru a fi testată;
Au fost initiate 6 actiuni de lobby pentru promovarea metodologiei de asistare în îngrijiri paliative;

90 de factori de decizie, reprezentanţi ai D.G.A.S.P.C. la nivel national, au participat la Conferinţa Naţională ,,Îngrijiri palliative-provocări şi beneficii”, organizată la Bacău pe 7-8 aprilie 2016;

12 specialişti cu profile diferite, cu funcţie de decizie, în adminisitrarea D.G.A.S.P.C., împreună cu echipa de formatori şi managerul de proiect au constituit o reţea de consilieri în implementarea Metodologiei de lucru în îngrijiri palliative în domeniul asistenţei sociale, cu scopul de a facilita accesul altor instituţii la utilizarea metodologiei.

Cum asigurăm sustenabilitatea si continuarea acestui proiect?

-Organizăm anual ,,Ziua porților deschise” și invităm comunitatea să ne viziteze și astfel să se familiarizeze cu acest domeniu atât de sensbil dar foarte necesar persoanelor diagnosticate cu afecțiuni limitatoare / amenințătoare de viață..
– Instrumentele create prin acest program își păstrează valabitatatea și sunt la dispoziția specialiștilor  în domeniu (cursuri on-line si metodologia de lucru in asistența socială), putand fi accesate usor pe site-ul www.ingrijiripaliativebacau.ro

-Pentru organizațiile care au implementat metodologia de lucru în asistență socială și care întâmpina obstacole în implementare, unul din membrii rețelei create în cadrul acestui proiect oferă suport  – oferirea de consultanta online (telefonic/email).