Asociatia Lumina

Bacau, Str. Cpt. Ernest Tarțescu, nr.5, jud. Bacau

E-mail: hospice@asociatialumina.eu

Tel/ Fax : 0234 515 887

 

 

Politica de securitate cu privire la prelucrarea

datelor cu caracter personal

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Asociatia Lumina prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 

  1. PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;

Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

Confidenţialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele RTC Proffice Experience SA date cu caracter personal au prevăzut în contractul de muncă şi în fișa postului o clauză de confidenţialitate;

Consimţământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile menţionate în Legea nr. 679/2016 şi alte date prevăzute de acte normative, este realizată cu acordul persoanei vizate;

Informarea: Persoana este informată de către instituţia care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;

Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate;

Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;

Securitatea: Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejată prin firewall precum şi de soluţii antivirus actualizat permanent.

 

Asociatia Lumina certifica faptul ca îndeplinește cerințele minime de protecție a datelor cu cracter personal:

  • Utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici si proceduri de lucru, pentru a protela datele cu carcate personal colectate conforn prevederilor legale în vigoare,
  • Personalul este instruit cu privire la securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal,
  • Accescul la bazele de date cu caracter personal este restricționat cu cont user și parola;
  • Datele cu caracte personal nu vor fi înstrăinate sub nici o formă persoanelor străine, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate în acest sens.

Data                                                                                                 Director Executiv,

22.05.2018                                                                                    Mihaela Dumitrache