Proiectul ,,Servicii integrate de ingrijire paliativa pediatrica„ finantat de catre SNN in perioada 01.01.2020-30.06.2020
Obiectivul / Scopul proiectului:Imbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea gradului de acces la servicii de îngrijiri paliative pentru copii diagnosticati cu boli incurabile sau limitatoare de viata:
O1: Furnizarea de servicii sociomedicale pentru 30 de copii diagnosticati cu afectiuni limitatoare de viata in cadrul unitatii sanitare cu paturi – Hospice Lumina,
O2: Furnizarea de servicii de consiliere si suport emotional pentru apartinatorii copiilor internati in unitatea sanitara,
O3: Furinzarea de servicii de ingrijire paliativa la domiciliu pentru 30 de copii diagnosticati cu boli incurabile sau afectiuni limitatoare de viata pentru 30 de copii din judetul Bacau
O4: Furnizarea de servicii de instruire a 30 de apartinatori cu privire la modalitati de ingrijire a copilului diagnosticat cu afectiuni limitatoare de viata sau boli incurabile
Suma sponsorizata de catre SNN: 75.000 lei