• Accesul vizitatorilor in spital este permis numai in timpul progamului de vizita;
 • La intrarea in spital vizitatorii vor fi inscrisi obligatoriu in registrul de evidenta;
 • Nu este permis accesul in sectie al vizitatorilor care prezinta boli infecto-contagioase;
 • Este interzis accesul vizitatorilor la pacientii izolati cu diagnostic de boala transmisibila, dependenti de ingrijirile medicale ale spitalului;
 • Vizitatorii vor purta echipamentul de protectie corespunzator la intrarea in salon;
 • Vizitatorii se vor spala pe maini la intrarea si iesirea din salon;
 • In situatia unei epidemii declarate sunt total interzise vizitele la pacientii internati;
 • În timpul vizitelor efectuate, vizitatorilor le este interzis să se aşeze pe paturile pacientilor;
 • Fumatul in unitate este strict interzis, nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenda in cuantum de 100 ron – 500 ron pentru toate persoanele fizice, potrivit legii 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor produselor din tutun;
 • In cadrul spitalului, este interzisă tulburarea ordinii şi liniştii publice;
 • Vizitatorii au obligaţia să păstreze curăţenia în spaţiile medicale, administrative sau în cele aflate în aer liber
 • In cadrul spitalului este interzisă vandalizarea mobilierului de decor (bănci, coşuri de gunoi, usi, aviziere, etc): zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanţă, demontarea, distrugerea sau degradarea oricaror elemente constructive, decorative sau mobilier. Persoanele care cauzeaza astfel de prejudicii in mod direct sau indirect, vor acoperi integral costul repararii sau inlocuirii acestor bunuri;
 • Vizitatorii nu au voie sa aduca pacientilor alimente, bauturi alcoolice, tigari;
 • Vizitatorii nu au voie sa intervina in ingrijirile medicale ale pacientilor;
 • Vizitatorii nu au acces la documentele medicale ale pacientilor, toate informatiile despre pacienti vor fi solicitate direct medicului curant;
 • In cadrul spitalului este strict interzis accesul cu echipament video si audio si de asemenea este strict interzisa inregistrarea audio si video, fara acordul prealabil scris al conducerii spitalului;
 • In incinta spitalului sunt interzise fara acordul scris al conducerii spitalui: afisajul, vanzarile ambulante, distributia materialelor publicitare;
 • Vizitatorii au obligatia sa nu isi lase obiectele personale nesupravegheate, indiferent de zona in care se afla, Asociatia Lumina nefiind responsabil de disparitia acestora.

Dumitrache Mihaela,

Director Executiv